Satrancın Yararları

Pedegoji Bilim Doktoru Prof. Dr. İgor SUHİN’e göre Satrancın yararları:

 • Görsel ve kurgusal düşünmeyi geliştirir.
 • Mantıksal düşünmenin başlangıcına yardımcı olur.
 • Kararlıllığı, uzun süre çalışmayı, derin düşünme kabiliyetini ve dikkatli olmayı öğretir.
 • Derli toplu bir hayat sürmeyi sağlar.
 • Öz eleştiri yeteneğini geliştirir.
 • Bağımsız düşünme yeteneğini atırır.
 • Gerektiğinde riskli kararlar alabilmeyi sağlar.
 • Sonuna kadar mücadele etmenin kazanç getirme olasılığının yüksek olduğunu bilir.
 • Başarızlıklarda cesareti kırılmaz. Başarısızlığının nedenlerini araştırır.
 • Sayısal derslerde özellikle de fen derslerinde başarılı olasılığını artırır.
 • Bellek gelişimine katkı sağlar.

 

Türkiye Satranç Federasyonu’na göre satrancın yararları:

 •  Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
 • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
 • “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
 • Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
 • Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
 • Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
 • Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
 • Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
 • Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 • Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli  Eğitimi’nin  öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir ‘EĞİTİM ARACI’dır. Yeryüzünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranışların hepsini birden bireylere kazandıramaz!

Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak ‘Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma’ amaçlanmalı, çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışmalı  bu amaç  bir  ‘görev’ olarak benimsenmelidir.