Antrenörlük Kursu için İstenilen Belgeler

satranc-belge

Geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığımız antrenörlük kursu için ön kayıt sayısını tamamlamış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla 26 kişinin başvurduğu kursun açılabilmesi için en az 25 kişinin aşağıda yazılı olan belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Kursa katılmak isteyen kursiyerler aşağıdak linke tıklayarak kayıt olabilirler:

KAYIT SAYFASI

1 KADEME SATRANÇ ANTRENÖRLÜĞÜ EĞİTİM KURSUNA KATILACAK  ADAYLARDA ARANILACAK KOŞULLAR

Antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar Madde 6–(1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

 • a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Bütün kademeler için geçerli olup, ulusal sporcularda öğrenim koşulu aranmaz).
 • b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,
 • c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
 • d) 18 yaşını doldurmuş olmak ,
 • e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

 KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 1.  Dilekçe (Açık Adresli, telefon ve e-posta adresi yazılı).
 2. Diploma Sureti Noter Onaylı. (Görevdeki öğretmenlerden diploma sureti yerine okullarından alacakları onaylı görev yeri belgesi istenecektir).
 3. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).
 4. Kursa katılacak adaylardan 170 TL( 120 TL Kurs Ücreti + 30 TL Vize Ücreti + 20 TL Sporcu Lisansı Ücreti) alınacaktır.(Dekontta kursiyerin adı, soyadı, tc no ve “Atrenörlük Kurs Beledeli” yazısı bulunmaldırı.) Sporcu lisansı çıkaran kursiyerler 20 tl sporcu lisans ücreti yatırmayacaktır. (Kursiyerler Federasyonun İş Bankası Ankara Şubesi 4200-5930838 no’lu hesabına yatırıp dekontu il temsilciliğine teslim edeceklerdir.)
 5. 4 adet vesikalık fotoğraf ( Erkek kursiyerlerden sakalsız ve kravatlı)
 6. Sağlık Raporu( Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)
 7. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı) (Görevdeki öğretmenlerden istenmeyecektir, diğer kamu kuruluşunda çalışan kursiyerler bu belgenin yerine kurumlarından görev yeri belgesi alabilirler, kamu kurumlarında çalışmayan kursiyerler mutlaka bu belgeyi almak zorundalar).
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi (resimli).
 9. Ulusal sporcu olanlar ulusal sporcu belgesi getireceklerdir.
 10. Satranç sporu yaptığını belgelemek (sporcu lisansı-sporcu lisansı olmayanlar önce lisans sahibi olacaklar. Lisans online olarak internet üzerinden çıkarılmaktadır.)

DİKKAT: Kursiyerlerin kursa katılabilmeleri için yukarıda verilen hesap numarasına belirtilen ücreti yatırmaları zorunludur. Kurs ancak en az 25 kişi ücreti yatırdığında açılabilecektir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: DERYA ÖZKAN

                                                 0506 535 4834

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir